O SPOLEČNOSTI

Golem security byla založena na základě zájmu společnosti o kvalitní služby v oblasti bezpečnosti ochrany osob a majetku. Pracovníci naší firmy působí řadu let v oblasti komerční bezpečnosti a také mají bohatou zkušenost s objektovou bezpečností, ochranou osob, transportu, doprovodu cenin a dalších služeb.

Naše společnost převzala řadu evropských i světově uznávaných standardů a norem, které byly rozšířeny o zkušenosti specialistů ze státní správy či soukromých sektorů a přizpůsobeny českým podmínkám. Náš tým je plně profesionální a schopný okamžitě reagovat na vzniklé bezpečnostní problémy, ale především jim předcházet a eliminovat je.

Prvořadým cílem je spokojený klient, pro kterého minimalizujeme veškerá rizika. Vzniklé problémy řešíme okamžitě, kvalifikovaně a s
profesionálním přístupem.

O SPOLEČNOSTI

Golem security byla založena na základě zájmu společnosti o kvalitní služby v oblasti bezpečnosti ochrany osob a majetku. Pracovníci naší firmy působí řadu let v oblasti komerční bezpečnosti a také mají bohatou zkušenost s objektovou bezpečností, ochranou osob, transportu, doprovodu cenin a dalších služeb.

Naše společnost převzala řadu evropských i světově uznávaných standardů a norem, které byly rozšířeny o zkušenosti specialistů ze státní správy či soukromých sektorů a přizpůsobeny českým podmínkám. Náš tým je plně profesionální a schopný okamžitě reagovat na vzniklé bezpečnostní problémy, ale především jim předcházet a eliminovat je.

Prvořadým cílem je spokojený klient, pro kterého minimalizujeme veškerá rizika. Vzniklé problémy řešíme okamžitě, kvalifikovaně a s
profesionálním přístupem.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Největším kapitálem a rozhodujícím faktorem úspěšné realizace naší strategie a plnění závazků jsou kvalitní, odpovědní a profesionálně připravení bezpečnostní pracovníci. Zaměstnanci naší společnosti mají dlouholeté zkušenosti s vykonáváním práce v této sféře.

Naši pracovníci jsou průběžně proškolováni v otázkách právního minima, požární ochrany, bezpečnosti práce v oboru svého pracovního zařazení. V případě vzniku mimořádné situace postupují naši zaměstnanci dle pokynů a nařízení uvedených ve směrnicích pro výkon služby a dle interních nařízení objektu klienta. Veškeré poznatky a připomínky jsou zapisovány a vyhodnocovány na konzultačních schůzkách s klientem. Tyto schůzky slouží především k řešení situací vzniklých v daném období.

Naši bezpečnostní pracovníci jsou z důvodu vzájemné komunikace při výkonu služby vybaveni radiostanicí či mobilním telefonem. Dle požadavků klienta nebo bezpečnostních rizik jsou naši zaměstnanci vybaveni různými obrannými prostředky. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni ke správnému užití těchto prostředků.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Největším kapitálem a rozhodujícím faktorem úspěšné realizace naší strategie a plnění závazků jsou kvalitní, odpovědní a profesionálně připravení bezpečnostní pracovníci. Zaměstnanci naší společnosti mají dlouholeté zkušenosti s vykonáváním práce v této sféře.

Naši pracovníci jsou průběžně proškolováni v otázkách právního minima, požární ochrany, bezpečnosti práce v oboru svého pracovního zařazení. V případě vzniku mimořádné situace postupují naši zaměstnanci dle pokynů a nařízení uvedených ve směrnicích pro výkon služby a dle interních nařízení objektu klienta. Veškeré poznatky a připomínky jsou zapisovány a vyhodnocovány na konzultačních schůzkách s klientem. Tyto schůzky slouží především k řešení situací vzniklých v daném období.

Naši bezpečnostní pracovníci jsou z důvodu vzájemné komunikace při výkonu služby vybaveni radiostanicí či mobilním telefonem. Dle požadavků klienta nebo bezpečnostních rizik jsou naši zaměstnanci vybaveni různými obrannými prostředky. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni ke správnému užití těchto prostředků.

FYZICKÁ OSTRAHA

 • Obchodní centra, administrativní centra, průmyslové komplexy a jiné typy objektů

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

 • Služby soukromých detektivů
 • Přeprava, transport cenin a jejich doprovod

 • Doprovod osob a V.I.P. služby
 • Bodyguard, Close Protection
 • PSD ( Low Profile, High Profile )
 • Zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, koncertech, sportovních, kulturních, politických a soukromých událostech a jiných akcích

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

 • Poradenství ve všech oblastech komerční bezpečnosti

 • Návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

 • Bezpečnostní audit komplexů a dalších objektů

 • Prověrky bezpečnostních procedur objektů

 • Zaměření na obecná rizika

 • Prověrky pohybu osob, zboží a peněz

 • Testy funkčnosti bezpečnostních instalací

BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ

 • Školení dle požadavku klienta v závislosti na konkrétním objektu

 • Bezpečnostní školení managementu klienta

 • Školení pracovníků pro správné vykonávání vnitřních procedur a bezpečnostních postupů

POMOC V BOJI PROTI ZTRÁTÁM

 • Audity vnitřního odběru zboží
 • Optimalizace procedur odběru zboží

 • Vypracování efektivních opatření v boji proti ztrátám v úsecích prodeje, skladování a výroby

FYZICKÁ OSTRAHA

 • Obchodní centra, administrativní centra, průmyslové komplexy a jiné typy objektů

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

 • Služby soukromých detektivů
 • Přeprava, transport cenin a jejich doprovod

 • Doprovod osob a V.I.P. služby
 • Bodyguard, Close Protection
 • PSD ( Low Profile, High Profile )
 • Zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, koncertech, sportovních, kulturních, politických a soukromých událostech a jiných akcích

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

 • Poradenství ve všech oblastech komerční bezpečnosti

 • Návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

 • Bezpečnostní audit komplexů a dalších objektů

 • Prověrky bezpečnostních procedur objektů

 • Zaměření na obecná rizika

 • Prověrky pohybu osob, zboží a peněz

 • Testy funkčnosti bezpečnostních instalací

BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ

 • Školení dle požadavku klienta v závislosti na konkrétním objektu

 • Bezpečnostní školení managementu klienta

 • Školení pracovníků pro správné vykonávání vnitřních procedur a bezpečnostních postupů

POMOC V BOJI PROTI ZTRÁTÁM

 • Audity vnitřního odběru zboží
 • Optimalizace procedur odběru zboží

 • Vypracování efektivních opatření v boji proti ztrátám v úsecích prodeje, skladování a výroby

Josef Pulgret
Tel: (+420) 602 43 59 69
Email: info@golem-security.cz

Dispečink
Tel: (+420) 724 36 74 74

Web: www.golem-security.cz